Bến cảng - Tranh Vũ Thanh Nghị

CLB hài hước

Hậu duệ của Cuội
Chọt Ngồi làm vua mãi cũng buồn chán, nên Cuội quyết định đi tìm một đệ tử xứng đáng để truyền ngôi. Tìm mãi mà không thấy được ai giỏi ngang, chứ khoan nói là hơn mình trong cái khoản lừa dối, nên Cuội rất buồn. Một...

 


Hiện có 16 khách Trực tuyến
* “VHNT tham gia xây dựng đạo đức, niềm tin xã hội” là chủ đề cuộc Hội thảo của Nhóm hợp tác và phát triển VHNT (VN8+4) gồm 12 Hội VHNT các tỉnh, thành phố phía Bắc

diễn ra tại khu du lịch Tam Đảo ngày 4/7 do Hội VHNT Vĩnh Phúc đăng cai. Đến dự có Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam Đỗ Kim Cuông, quyền Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ (Ban Tuyên giáo TW) Vũ Công Hội.


Sau phát biểu đề dẫn hội thảo của Hội Vĩnh Phúc, từ thực tế lịch sử của dân tộc, từ hiện thực đời sống xã hội và VHNT đương đại, tham luận của các Hội VHNT trong khu vực đã tập trung phân tích thực trạng, nguyên nhân chủ quan, khách quan khiến đạo đức xã hội bị xuống cấp, từ đó đề ra những giải pháp về VHNT trong việc góp phần thức tỉnh đạo đức, kiến tạo niềm tin cho độc giả, khán giả và cho các cán bộ, đảng viên nhân dân. Trong tham luận của mình, nhà văn Lưu Văn Khuê đã nêu lên những kết quả và kinh nghiệm của Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng trong việc góp phần củng cố niềm tin và nâng cao đạo đức xã hội (Khôi Nguyên).

 
 

 

Tạp chí Cửa Biển số 199,200 (1,2/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 198 (12/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 197 (10/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 196 (9/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 195 (8/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 194 (7/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 193 (6/2018)


Tạp chí Cửa Biển số 192 (5/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 191 (4/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 190 (3/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 189 (2/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 187 (10/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 186 (9/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 185 (8/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 184 (7/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 183 (6/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 182 (5/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 181 (4/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 180 (3/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 178,179 (1,2/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 177 (12/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 176 (11/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 175 (10/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 174 (9/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 173 (8/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 172 (7/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 171 (6/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 170 (5/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 169 (4/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 168 (3/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 166,167 (1,2/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 165 (12/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 164 (11/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 163 (10/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 162 (9/2015)