Bến cảng - Tranh Vũ Thanh Nghị

CLB hài hước

Hậu duệ của Cuội
Chọt Ngồi làm vua mãi cũng buồn chán, nên Cuội quyết định đi tìm một đệ tử xứng đáng để truyền ngôi. Tìm mãi mà không thấy được ai giỏi ngang, chứ khoan nói là hơn mình trong cái khoản lừa dối, nên Cuội rất buồn. Một...

 


Hiện có 11 khách Trực tuyến
* Nhân sự mới:

Ngày 28/6, Thường trực Thành ủy và UBND công bố các Quyết định về công tác cán bộ của một số sở, quận, huyện từ ngày 1/7. Ông Lê Trung Kiên – Thành ủy viên thôi giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, được điều động về làm Bí thư quận ủy Lê Chân thay bà Đỗ Thanh Lê – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy được nghỉ hưu theo chế độ; Ông Phạm Quốc Ka – Thành ủy viên, thôi giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường để làm Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo thay ông Nguyễn Văn Quyn – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy được nghỉ hưu; Ông Nguyễn Đức Thọ – Thành ủy viên, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy An Lão để làm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Ông Vũ Duy Tùng – Thành ủy viên thôi giữ chức Giám đốc Sở Giao thông Vận tải để làm Bí thư Huyện ủy An Lão; Ông Trần Việt Tuấn – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở; Ông Trần Văn Phương – Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở; Ông Phạm Văn Thép – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Kiến Thụy được chuẩn y chức danh Phó Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy nhiệm kỳ 2015-2020; Ông Nguyễn Văn Tuấn thôi giữ chức Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Lê Chân để làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Theo Quyết định của Bộ Y tế, PGS.TS, NGUT Nguyễn Văn Hùng được giao nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Đại học Y Dược Hải Phòng từ ngày 15/6 thay Viện sĩ, GS.TS, NGND, Hiệu trưởng Phạm Văn Thức được nghỉ hưu theo chế độ (A.V).

 
 

Tạp chí Cửa Biển số 203 (5/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 202 (4/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 201 (3/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 199,200 (1,2/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 198 (12/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 197 (10/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 196 (9/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 195 (8/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 194 (7/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 193 (6/2018)


Tạp chí Cửa Biển số 192 (5/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 191 (4/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 190 (3/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 189 (2/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 187 (10/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 186 (9/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 185 (8/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 184 (7/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 183 (6/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 182 (5/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 181 (4/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 180 (3/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 178,179 (1,2/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 177 (12/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 176 (11/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 175 (10/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 174 (9/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 173 (8/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 172 (7/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 171 (6/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 170 (5/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 169 (4/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 168 (3/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 166,167 (1,2/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 165 (12/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 164 (11/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 163 (10/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 162 (9/2015)