Bến cảng - Tranh Vũ Thanh Nghị

CLB hài hước

Hậu duệ của Cuội
Chọt Ngồi làm vua mãi cũng buồn chán, nên Cuội quyết định đi tìm một đệ tử xứng đáng để truyền ngôi. Tìm mãi mà không thấy được ai giỏi ngang, chứ khoan nói là hơn mình trong cái khoản lừa dối, nên Cuội rất buồn. Một...

 


Hiện có 26 khách Trực tuyến
Cuộc hội thảo về nghiên cứu, biên soạn, xuất bản công trình “Di sản văn hóa quận Lê Chân”

do Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn (Sở Khoa học Công nghệ) và Chi hội Khoa học Lịch sử  quận Lê Chân phối hợp tổ chức đã thu hút sự tham gia của các nhà sử học, Hải Phòng học và văn hóa, văn nghệ…

Qua 12 tham luận và ý kiến, các đại biểu thống nhất nhận định quận Lê Chân là vùng đất có vị trí “khai thiên lập địa” của Hải Phòng, gắn liền với tên tuổi và công lao của nữ tướng Lê Chân, đến nay còn lưu lại nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể như đền Nghè, đình Kênh, chùa Dư Hàng, chợ Hàng, ca trù, hát xẩm, lễ hội truyền thống v.v…Trong số 48 di sản văn hóa trên địa bàn quận, có 10 di sản cấp quốc gia, 8 di sản cấp thành phố. Diện mạo di sản văn hóa quận Lê Chân mang tính độc đáo, đa dạng, có thể là đặc trưng và đại diện của hệ thống di sản văn hóa đất Cảng.

Việc nghiên cứu và biên soạn, xuất bản công trình “Di sản văn hóa quận Lê Chân” là những căn cứ khoa học và thực tiễn để bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa phục vụ phát triển kinh tế xã hội của quận trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời là bước chuẩn bị để quận tiếp tục nghiên cứu, biên soạn, xuất bản công trình “Địa chí quận Lê Chân” trong những năm tới (Vân Anh).

 
 

Tạp chí Cửa Biển số 201 (3/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 199,200 (1,2/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 198 (12/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 197 (10/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 196 (9/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 195 (8/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 194 (7/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 193 (6/2018)


Tạp chí Cửa Biển số 192 (5/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 191 (4/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 190 (3/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 189 (2/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 187 (10/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 186 (9/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 185 (8/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 184 (7/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 183 (6/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 182 (5/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 181 (4/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 180 (3/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 178,179 (1,2/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 177 (12/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 176 (11/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 175 (10/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 174 (9/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 173 (8/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 172 (7/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 171 (6/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 170 (5/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 169 (4/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 168 (3/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 166,167 (1,2/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 165 (12/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 164 (11/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 163 (10/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 162 (9/2015)