Bến cảng - Tranh Vũ Thanh Nghị

CLB hài hước

Hậu duệ của Cuội
Chọt Ngồi làm vua mãi cũng buồn chán, nên Cuội quyết định đi tìm một đệ tử xứng đáng để truyền ngôi. Tìm mãi mà không thấy được ai giỏi ngang, chứ khoan nói là hơn mình trong cái khoản lừa dối, nên Cuội rất buồn. Một...

 


Hiện có 30 khách Trực tuyến
Các văn nghệ sĩ được kết nạp vào Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng năm 2016

(Theo quyết định số 08 ngày 2/2/2017 của Chủ tịch Hội Tô Hoàng Vũ)

1. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Bẩy, sinh năm 1974,  quận Hải An

2. Nhạc sĩ Đồng Dương Chiều, sinh năm 1937, quận Lê Chân

3. Nhạc sĩ Phạm Xuân Hải, sinh năm 1966, quận Ngô Quyền

4. Nhạc sĩ Nguyễn Duy Kỳ, sinh năm 1983, huyện An Lão

5. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Toàn, sinh năm 1963, quận Hải An

6. Họa sĩ Nguyễn Phương Bắc, sinh năm 1973, quận Đồ Sơn

7. Họa sĩ Bùi Thị Hường, sinh năm 1971, quận Ngô Quyền

8. Họa sĩ Nguyễn Quang Thanh, sinh năm 1971, quận Hồng Bàng

9. Nhà thơ Thanh An, sinh năm 1958, quận Hải An

10. Nhà văn Lê Trung Cường, sinh năm 1977, huyện An Dương

11. Nhà phê bình văn học Đoàn Minh Ngọc, sinh năm 1942, quận Ngô Quyền

12. Nhà thơ Đoàn Thanh Nhạ, sinh năm 1952, huyện Cát Hải

13. Nhà thơ Vũ Nhang, sinh năm 1957, huyện Thủy Nguyên

14. Nhà thơ Vũ Trọng Thái, sinh năm 1955, quận Ngô Quyền

15. Nhà thơ Sơn Thủy, sinh năm 1953, quận Lê Chân

16. NSNA Hoàng Quân, sinh năm 1977, huyện Thủy Nguyên

17. NSNA Ngô Hồng Việt, sinh năm 1977, quận Lê Chân

18. Nghệ nhân DGVN Hoàng Gia Bổn, sinh năm 1960, quận Đồ Sơn

19. Nhà nghiên cứu VNDG Phạm Văn Thi, sinh năm 1959, quận Hải An

20. Nghệ nhân Trịnh Thị Thơm, sinh năm 1965, quận Ngô Quyền
21. Nhạc công Ngô Hoàng Tú, sinh năm 1960, quận Lê Chân
 
 

Tạp chí Cửa Biển số 197 (10/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 196 (9/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 195 (8/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 194 (7/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 193 (6/2018)


Tạp chí Cửa Biển số 192 (5/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 191 (4/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 190 (3/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 189 (2/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 187 (10/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 186 (9/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 185 (8/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 184 (7/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 183 (6/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 182 (5/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 181 (4/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 180 (3/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 178,179 (1,2/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 177 (12/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 176 (11/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 175 (10/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 174 (9/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 173 (8/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 172 (7/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 171 (6/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 170 (5/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 169 (4/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 168 (3/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 166,167 (1,2/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 165 (12/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 164 (11/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 163 (10/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 162 (9/2015)