Bến cảng - Tranh Vũ Thanh Nghị

CLB hài hước

Hậu duệ của Cuội
Chọt Ngồi làm vua mãi cũng buồn chán, nên Cuội quyết định đi tìm một đệ tử xứng đáng để truyền ngôi. Tìm mãi mà không thấy được ai giỏi ngang, chứ khoan nói là hơn mình trong cái khoản lừa dối, nên Cuội rất buồn. Một...

 


Hiện có 22 khách Trực tuyến
Quận Lê Chân thành phố Hải Phòng phát động sáng tác văn bia, câu đối và đại tự tại Đền Liệt sỹ quận

Quận Lê Chân thành phố Hải Phòng phát động sáng tác văn bia, câu đối và đại tự tại Đền Liệt sỹ quận nhằm đảm bảo các giả trị văn hóa, giá trị lịch sử và giáo dục truyền thống đạo đức uống nước nhớ nguồn, tinh thần cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước cho lớp lớp các thế hệ trẻ mai sau, UBND quận Lê Chân kêu gọi các nhà khoa học, nhà sử học, nhà văn hóa, nhà Hán học, nhà văn, nhà thơ,... cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài quận bằng trí tuệ, tài năng, tâm huyết và tình cảm biết ơn chân thành sâu sắc của mình với những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh quên mình cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân, viết lên dòng cảm xúc và những suy nghĩ của mình để ca ngợi về truyền thống anh hùng của quận Lê Chân, với những người con đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân và những người mẹ đã dâng, tiễn các con của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

UBND quận Lê Chân mong nhận được nhiều tác phẩm văn bia, đại tự và câu đối của các tác giả gửi về UBND quận Lê Chân trước ngày 29/9/2017 (qua Phòng Văn hóa và Thông tin quận Lê Chân, số 10G, đường Hồ Sen, quận Lê Chân, Tp Hải Phòng)  .

Trân trọng cảm ơn.

 
 

Tạp chí Cửa Biển số 187 (10/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 186 (9/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 185 (8/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 184 (7/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 183 (6/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 182 (5/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 181 (4/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 180 (3/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 178,179 (1,2/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 177 (12/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 176 (11/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 175 (10/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 174 (9/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 173 (8/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 172 (7/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 171 (6/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 170 (5/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 169 (4/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 168 (3/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 166,167 (1,2/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 165 (12/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 164 (11/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 163 (10/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 162 (9/2015)