Bến cảng - Tranh Vũ Thanh Nghị

CLB hài hước

Hậu duệ của Cuội
Chọt Ngồi làm vua mãi cũng buồn chán, nên Cuội quyết định đi tìm một đệ tử xứng đáng để truyền ngôi. Tìm mãi mà không thấy được ai giỏi ngang, chứ khoan nói là hơn mình trong cái khoản lừa dối, nên Cuội rất buồn. Một...

 


Hiện có 26 khách Trực tuyến
Các văn nghệ sĩ được kết nạp vào Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng năm 2017

(Theo Quyết định số 15/QĐ-VHNT ngày 21/2/2018 của Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng)

1. Ca sĩ Quang Linh ( tức Nguyễn Quang Linh), sinh năm 1957, quận Hồng Bàng

2. Nhà giáo Phạm Thanh Tuấn, sinh năm 1984, quận Lê Chân

3. Nhạc sĩ A Đam (tức Nguyễn Thị Đam), sinh năm 1968,  quận Hải An

4. Nhà quay phim Hải Sơn (tức Bùi Hải Sơn), sinh năm 1985, huyện An Dương

5. Nhà quay phim Thanh Toàn (tức Phạm Thanh Toàn), sinh năm 1983, quận Lê Chân

6. Họa sĩ Duy Hiếu (tức Bùi Duy Hiếu), sinh năm 1981, huyện Thủy Nguyên

7. Họa sĩ Thành Đỗ (tức Đỗ Tuấn Thành), sinh năm 1987, quận Ngô Quyền

8. Nhà văn Đặng Thị Thúy (tức Phong Du), hội viên Hội VHNT Quảng Ninh, sinh năm 1977, quận Hải An

9. Nhà thơ Phan Dũng (tức Phan Quốc Dũng), sinh năm 1954, quận Hồng Bàng

10. Nhà thơ Cẩm Lê (Lê Thị Tâm Chung), sinh năm 1959, quận Ngô Quyền

11. Nhà thơ Ngân Lê (tức Lê Thị Bích Ngân), sinh năm 1965, quận Lê Chân

12. Nhà thơ Trần Thị Bảo Thư (tức Trần Thị Thư), sinh năm 1964, quận Ngô Quyền

13. Nhà thơ Nguyễn Tuấn (tức Nguyễn Văn Tuấn), sinh năm 1983, huyện An Dương

14. Nhà thơ Chu Long (tức Chu Văn Long), sinh năm 1959, quận Lê Chân

15. Nhà thơ Trịnh Toại (tức Trịnh Viết Toại), sinh năm 1953, quận Ngô Quyền

16. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thang Nguyen (tức Nguyễn Đại Thắng), sinh năm 1973, quận Lê Chân

17. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trọng Luân (tức Đỗ Trọng Luân), sinh năm 1969, quận Hải An

18. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1971, quận Lê Chân

19. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Quang Thanh (tức Phạm Văn Thanh), sinh năm 1985, quận Kiến An

20. Nghệ sĩ múa rối Kim Tiến (tức Cao Thị Tiến), sinh năm 1989, huyện Kiến Thụy

21. Nghệ sĩ múa rối Hải Phượng (tức Lương Hải Phượng), sinh năm 1984, quận Hồng Bàng

22. Nghệ sĩ múa rối Thương Thương (tức Trần Thị Thương), sinh năm 1984, quận Ngô Quyền

23. Nghệ sĩ cải lương Xuân Quý (tức Ngô Văn Quý), sinh năm 1970, quận Hải An

24. Ca nương Phạm Thị Liên, sinh năm 1985, huyện Thủy Nguyên

25. Nhà nghiên cứu VNDG  Tự Miễn (tức Nguyễn Đình Chỉnh), sinh năm 1954, quận Lê Chân

26. Nghệ sĩ múa Trần Minh Đức, sinh năm 1984, quận Kiến An

27. Nghệ sĩ múa Lê Thị Bích Đào, sinh năm 1979, quận Lê Chân

 
 

 

Tạp chí Cửa Biển số 199,200 (1,2/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 198 (12/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 197 (10/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 196 (9/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 195 (8/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 194 (7/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 193 (6/2018)


Tạp chí Cửa Biển số 192 (5/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 191 (4/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 190 (3/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 189 (2/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 187 (10/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 186 (9/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 185 (8/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 184 (7/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 183 (6/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 182 (5/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 181 (4/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 180 (3/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 178,179 (1,2/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 177 (12/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 176 (11/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 175 (10/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 174 (9/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 173 (8/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 172 (7/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 171 (6/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 170 (5/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 169 (4/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 168 (3/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 166,167 (1,2/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 165 (12/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 164 (11/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 163 (10/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 162 (9/2015)