Bến cảng - Tranh Vũ Thanh Nghị

CLB hài hước

Hậu duệ của Cuội
Chọt Ngồi làm vua mãi cũng buồn chán, nên Cuội quyết định đi tìm một đệ tử xứng đáng để truyền ngôi. Tìm mãi mà không thấy được ai giỏi ngang, chứ khoan nói là hơn mình trong cái khoản lừa dối, nên Cuội rất buồn. Một...

 


Hiện có 142 khách Trực tuyến
Quốc gia biển

Thuộc lòng từ thuở ấu thơ

Năm mươi người con lên rừng

theo mẹ Âu Cơ

Năm mươi người con theo cha Lạc Long Quân

Đổ máu, đổ mồ hôi khai thác biển

Vậy mà tiếc

sau hai mươi thế kỷ

Chưa kịp cất mình thành

Thánh Gióng biển Đông !

Tôi đi mười ngày hơn 2000 cây số

Không đủ hết một vòng Trường Sa

Nhìn bao đảo nổi đảo chìm

Lớp lớp trải ra đường biên quốc tế

Bao đoàn tàu xuyên châu lục

Làm thành “con đường tơ lụa” ngoài khơi

Ước gì hạm đội chúng ta

Nối dài vòng tay tới đó?

Cha ông đóng thuyền giong buồm mở bến

Đóng khố, xăm mình bắt thủy quái, giao long

Đăm đắm rõi khơi xa, hăm hở nhìn biển lớn

Tiếc sức rướn tiểu nông chưa bật dậy xứng tầm!

Ta đâu nhỏ hơn Bồ Đào Nha,

Na Uy, Đan Mạch

Bền chí lập thân từ thuở

Âu Cơ, Lạc Long Quân,

Mở  đất khẩn hoang- hai mốt thế kỷ rồi…

Hãy cùng  dốc tâm nắm bắt mệnh Trời

Để thành quốc gia

vươn mình ra đại dương

Khi nửa khí chất con người

– vốn đã là của Biển!

2013

Bằng Việt

 
 

Tạp chí Cửa Biển số 187 (10/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 186 (9/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 185 (8/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 184 (7/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 183 (6/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 182 (5/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 181 (4/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 180 (3/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 178,179 (1,2/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 177 (12/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 176 (11/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 175 (10/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 174 (9/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 173 (8/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 172 (7/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 171 (6/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 170 (5/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 169 (4/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 168 (3/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 166,167 (1,2/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 165 (12/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 164 (11/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 163 (10/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 162 (9/2015)