Bến cảng - Tranh Vũ Thanh Nghị

CLB hài hước

Hậu duệ của Cuội
Chọt Ngồi làm vua mãi cũng buồn chán, nên Cuội quyết định đi tìm một đệ tử xứng đáng để truyền ngôi. Tìm mãi mà không thấy được ai giỏi ngang, chứ khoan nói là hơn mình trong cái khoản lừa dối, nên Cuội rất buồn. Một...

 


Hiện có 235 khách Trực tuyến
Tiếng gà xuân

Đang trưa thức dậy tiếng gà

Hồn quê vọng gọi đảo xa đảo gần

Nổi chìm vẫn ngập tràn xuân

Biển dâng hoa sóng

thanh tân nở chào

Non xanh nước biếc đẹp sao

Hùng anh Tổ quốc tự hào Trường Sa

Thân thương vũ điệu quê nhà

Thuyền lương lướt sóng

băng ra chiến trường

Gửi lòng mẹ đến tiền phương

Gà đồi, chanh húng,

nếp hương, cốm Vòng

Ngọt ngào chai nước em đong

Thơm mùi hậu tuyến

thơm lòng kiên trinh

Nhớ thương gửi cánh thư xanh

Lời qua câu chữ hóa thành tình yêu

Đảo xa thương nhớ càng nhiều

San hô vỏ ốc chắt chiu gửi về

Tiếng gà mang cả hồn quê

Bỗng dưng thức dậy lời thề hôm nao

Xuân chưa qua lối hoa đào

Trường Sa xuân đã nở chào lính xa.

 

Phan Thành Minh (Lâm Đồng)

 
 

Tạp chí Cửa Biển số 187 (10/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 186 (9/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 185 (8/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 184 (7/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 183 (6/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 182 (5/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 181 (4/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 180 (3/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 178,179 (1,2/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 177 (12/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 176 (11/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 175 (10/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 174 (9/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 173 (8/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 172 (7/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 171 (6/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 170 (5/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 169 (4/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 168 (3/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 166,167 (1,2/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 165 (12/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 164 (11/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 163 (10/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 162 (9/2015)