Bến cảng - Tranh Vũ Thanh Nghị

CLB hài hước

Hậu duệ của Cuội
Chọt Ngồi làm vua mãi cũng buồn chán, nên Cuội quyết định đi tìm một đệ tử xứng đáng để truyền ngôi. Tìm mãi mà không thấy được ai giỏi ngang, chứ khoan nói là hơn mình trong cái khoản lừa dối, nên Cuội rất buồn. Một...

 


Hiện có 230 khách Trực tuyến
Tìm về Pác Bó

Tìm về Pác Bó vùng cao

Tôi như trôi giữa chiêm bao núi ngàn

Suối reo mấy bậc cung đàn

Mõ trâu lốc cốc khua ran rừng già

Chim bay vẽ nẻo trời xa

Hoa lê trắng núi, lau xòa thung xanh

Gập ghềnh nương lúa vẽ tranh

Cọt cà... cọn nước quanh quanh suối ngàn

Hỡi em! Cô gái áo chàm

Gùi ngô, gùi cả nắng tràn trên lưng

Đường về Pác Bó xa không?

Câu sli, câu lượn níu lòng người xa...

Hương rừng thơm ngái lối qua

Chút bâng khuâng gió, chút ngà ngà say!

 

Chuyến đi thực tế tại Cao Bằng 11/2016

 

Vũ Thành Chung

 
 

Tạp chí Cửa Biển số 187 (10/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 186 (9/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 185 (8/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 184 (7/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 183 (6/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 182 (5/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 181 (4/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 180 (3/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 178,179 (1,2/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 177 (12/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 176 (11/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 175 (10/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 174 (9/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 173 (8/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 172 (7/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 171 (6/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 170 (5/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 169 (4/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 168 (3/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 166,167 (1,2/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 165 (12/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 164 (11/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 163 (10/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 162 (9/2015)