Bến cảng - Tranh Vũ Thanh Nghị

CLB hài hước

Hậu duệ của Cuội
Chọt Ngồi làm vua mãi cũng buồn chán, nên Cuội quyết định đi tìm một đệ tử xứng đáng để truyền ngôi. Tìm mãi mà không thấy được ai giỏi ngang, chứ khoan nói là hơn mình trong cái khoản lừa dối, nên Cuội rất buồn. Một...

 


Hiện có 92 khách Trực tuyến
Ký ức đằm sâu

Có cái gì giăng mắc ở trong tôi

Khi nhìn hút chuyến xe rẽ về phương ấy

Đường ra đảo nắng đang mùa

Phượng cháy

Vào cảng ư, bến hẹn đang chờ…

Có xe nào tìm ngược tuổi thơ

Phố Xi Măng xưa cay nhòe thương nhớ

Lò của Tây cao

Mồ hôi thợ bỏng than bỏng đá

Bố cõng xi măng

Còng dấu hỏi trong đầu con trẻ

Bụi đau ngực thở

Ngụp dòng Tam Bạc để tìm ước mơ

Trên cầu Xi Măng xe nhà binh rin rít

Chân cầu, Tây trắng Tây đen

nhẩy đầm và đánh thợ

Tôi không dám đến trường

Mẹ bảo Hải Phòng đang là của nó

Rời nắm xi măng

Bố choàng khăn mẹ

Ra đi

Bố đi chín nơi mười nơi

Giờ con tiếc không là người thành phố

Mỗi khi nghe hát lòng bời bời phượng đỏ

Khi nghe hát đại dương thân gần quá

Hao hức làm con tàu ra khơi

Yêu bản hùng ca lửa đánh Mỹ rực trời

Có chú chúng mình chết trong tư thế bắn

Giữ nhà máy Xi măng khói trắng

Con tàu bến nước nên đôi

Xe đi Hải Phòng hối hả ngược xuôi

Phố Xi Măng không tìm thấy nữa

Ký ức đằm sâu

Nỗi nhớ

Cứ dào lên không nguôi.

Phạm Ràm (Hải Dương)

 
 

Tạp chí Cửa Biển số 187 (10/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 186 (9/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 185 (8/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 184 (7/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 183 (6/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 182 (5/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 181 (4/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 180 (3/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 178,179 (1,2/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 177 (12/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 176 (11/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 175 (10/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 174 (9/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 173 (8/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 172 (7/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 171 (6/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 170 (5/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 169 (4/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 168 (3/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 166,167 (1,2/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 165 (12/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 164 (11/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 163 (10/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 162 (9/2015)