Bến cảng - Tranh Vũ Thanh Nghị

CLB hài hước

Hậu duệ của Cuội
Chọt Ngồi làm vua mãi cũng buồn chán, nên Cuội quyết định đi tìm một đệ tử xứng đáng để truyền ngôi. Tìm mãi mà không thấy được ai giỏi ngang, chứ khoan nói là hơn mình trong cái khoản lừa dối, nên Cuội rất buồn. Một...

 


Hiện có 11 khách Trực tuyến
“Đem sức ta mà giải phóng cho ta!”

Cuồn cuộn những ngã đường

Áo nông dân, áo thợ

Nắng chan hòa màu cờ đỏ hồng tươi

Rầm rập bước chân mùa Thu tháng Tám

Đã vùng lên làm cuộc đổi đời.

“Giờ quyết định vận mệnh toàn dân tộc

Đem sức ta mà giải phóng cho ta”*

Thoát nô lệ ngàn năm mất nước

Nước Việt bừng lên

Nền “Dân chủ cộng hòa”.

Thần tốc … những bước chân lịch sử

Không trôi đi cùng năm tháng hư vô

Tươi rói đức tin:

Khi toàn dân đoàn kết

Sẽ trào lên như nước tràn bờ.

Bài học “Sức dân” muôn đời nay còn đó

“Độc lập” thấy rồi, “Dân chủ” sẽ dâng cao

Những “bảo thủ”, “quan liêu”, “phường hội”

Sẽ bị cuốn phăng

Trước sức nước tuôn trào.

Ta nhớ về mùa Thu tháng Tám

Chiêm nghiệm sức dân sóng dậy, triều lên

Tổ quốc thiêng liêng có tình dân hậu thuẫn

Vinh quang Nhân dân

Sóng cả xô thuyền !


* “Lệnh Tổng khởi nghĩa” ngày 16/8/1945 – Hồ Chí Minh.

Lê Anh Phong

(Tp Hồ Chí Minh)

 
 

Tạp chí Cửa Biển số 197 (10/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 196 (9/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 195 (8/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 194 (7/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 193 (6/2018)


Tạp chí Cửa Biển số 192 (5/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 191 (4/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 190 (3/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 189 (2/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 187 (10/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 186 (9/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 185 (8/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 184 (7/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 183 (6/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 182 (5/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 181 (4/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 180 (3/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 178,179 (1,2/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 177 (12/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 176 (11/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 175 (10/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 174 (9/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 173 (8/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 172 (7/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 171 (6/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 170 (5/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 169 (4/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 168 (3/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 166,167 (1,2/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 165 (12/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 164 (11/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 163 (10/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 162 (9/2015)