Bến cảng - Tranh Vũ Thanh Nghị

CLB hài hước

Hậu duệ của Cuội
Chọt Ngồi làm vua mãi cũng buồn chán, nên Cuội quyết định đi tìm một đệ tử xứng đáng để truyền ngôi. Tìm mãi mà không thấy được ai giỏi ngang, chứ khoan nói là hơn mình trong cái khoản lừa dối, nên Cuội rất buồn. Một...

 


Hiện có 24 khách Trực tuyến
Vẫn ngời ngời bóng mẹ

Nguyễn Đình Minh

 

Chiều nối chiều mẹ thắp nhang thơm

lòng theo khói mỏng manh tìm về miền vô định

dẫu chiến trường đã vùi sâu tiếng súng

lũ trẻ ở nơi đâu sao chúng chưa về?


Ngoài song rụng dần ngàn mảnh trăng khuya

mẹ vẫn gói nhớ thương gửi lời ru vào đêm vắng

đắp giấc nồng say cho các con

bây giờ đã thành cát lạnh,

những chấm lân tinh, thao thức giữa sương rừng.


Mũi kim cô đơn vẫn xuyên thấu qua lòng

vẫn xói buốt những mùa ngâu nước mắt

chỉ có trời xanh sẻ chia điều trái tim mẹ đập

đã thương yêu rồi

bỗng thành núi, thành sông.


Đất nước rộng dài, đất nước mênh mông

không có mẹ bỗng hình như hẹp lại

ngày đổ nắng, đêm dội mưa

giữa không gian đa chiều rung tiếng nổ

mẹ như cây lúa trời bền bỉ sinh bông.


Rồi vãn mùa, đồng vắng rỗng không

thân rạ trở về ấp iu mái rạ

xác rơm khô đốt đượm nồng bếp lửa

Tổ quốc còn những buổi chiều

nghe gió gọi cơm thơm.


Đã có đá vọng phu nào cắt ruột hiến dâng con

chân đất, lưng còng gánh ngàn cơn bão thổi?

và năm tháng dẫu chuyển vần

vẫn ngời ngời bóng mẹ

hồn cốt bồ đề trong dáng lúa ngàn năm.

 
 

 

Tạp chí Cửa Biển số 199,200 (1,2/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 198 (12/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 197 (10/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 196 (9/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 195 (8/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 194 (7/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 193 (6/2018)


Tạp chí Cửa Biển số 192 (5/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 191 (4/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 190 (3/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 189 (2/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 187 (10/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 186 (9/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 185 (8/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 184 (7/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 183 (6/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 182 (5/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 181 (4/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 180 (3/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 178,179 (1,2/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 177 (12/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 176 (11/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 175 (10/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 174 (9/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 173 (8/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 172 (7/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 171 (6/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 170 (5/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 169 (4/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 168 (3/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 166,167 (1,2/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 165 (12/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 164 (11/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 163 (10/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 162 (9/2015)