Bến cảng - Tranh Vũ Thanh Nghị

CLB hài hước

Hậu duệ của Cuội
Chọt Ngồi làm vua mãi cũng buồn chán, nên Cuội quyết định đi tìm một đệ tử xứng đáng để truyền ngôi. Tìm mãi mà không thấy được ai giỏi ngang, chứ khoan nói là hơn mình trong cái khoản lừa dối, nên Cuội rất buồn. Một...

 


Hiện có 22 khách Trực tuyến
Tổ quốc

Phan Thành Minh

(Lâm Đồng)


Tổ quốc là câu mẹ ru

Chín tháng cưu mang

Ba năm nhũ bộ

Con lớn lên từ mầm rau dảnh mạ

Giọt sữa thơm lừng vất vả gian lao


Tổ quốc là câu đồng dao

“Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi”

“Kéo cưa kéo kít

Làm ít ăn nhiều”

Mắc tuổi thơ lên vi vút cánh diều


Ước mơ bay la bay lả

Tổ quốc là câu xoan

Là điệu lý chiều chiều

Bắc cầu duyên tơ Cà Mau - Sa Vĩ

Mặn muối cay gừng sắt son chung thủy

Chung chí chung lòng

Gạo trắng nước trong


Tổ quốc là câu ca dao hái gặt trên đồng

“Trời mưa lác đác ruộng dâu

Cái nón đội đầu cái thúng cầm tay…”

“Trâu ơi ta bảo trâu này

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta”


Tổ quốc là bản tình ca

“Thuận vợ thuận chồng

tát biển Đông cũng cạn”

Trăm năm đời người hữu hạn

Sống là cho chết vẫn còn cho


Tổ quốc là đảo xa sóng cả

Xương máu đắp chủ quyền

Mộ sóng ôm che đảo nổi đảo chìm

Về với nước thêm yêu đất nước

Bão táp mưa sa chẳng thể nào tắt được

Ngọn lửa trong lòng lính đảo tiền tiêu.

 
 

 

Tạp chí Cửa Biển số 199,200 (1,2/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 198 (12/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 197 (10/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 196 (9/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 195 (8/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 194 (7/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 193 (6/2018)


Tạp chí Cửa Biển số 192 (5/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 191 (4/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 190 (3/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 189 (2/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 187 (10/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 186 (9/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 185 (8/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 184 (7/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 183 (6/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 182 (5/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 181 (4/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 180 (3/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 178,179 (1,2/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 177 (12/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 176 (11/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 175 (10/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 174 (9/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 173 (8/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 172 (7/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 171 (6/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 170 (5/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 169 (4/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 168 (3/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 166,167 (1,2/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 165 (12/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 164 (11/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 163 (10/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 162 (9/2015)