Bến cảng - Tranh Vũ Thanh Nghị

CLB hài hước

Hậu duệ của Cuội
Chọt Ngồi làm vua mãi cũng buồn chán, nên Cuội quyết định đi tìm một đệ tử xứng đáng để truyền ngôi. Tìm mãi mà không thấy được ai giỏi ngang, chứ khoan nói là hơn mình trong cái khoản lừa dối, nên Cuội rất buồn. Một...

 


Hiện có 15 khách Trực tuyến
Những ngọn đèn cửa sông

Nguyễn Tùng Linh

(Quê Hải Phòng, sống ở Hà Nội)

 

Những cột đèn bê tông đầy hà bám

Thủy triều lên lân tinh phát quang

Xa hút như dáng cò lặn lội

Những ngọn đèn cửa sông


Hai giây tắt lại một giây sáng

Bình yên.

Tiếng còi tan ra muôn đợt sóng

Vỗ vào niềm chờ mong…


Một vùng trời một vùng nước mênh mông

Đâu bãi cát, đá ngầm

Nhưng con tàu đêm nay phải về bến

Phía sau lưng là biển

Phía sau lưng là bão dông

Phía sau lưng là nỗi nhớ em

(Có lúc trong anh cũng thành dông bão)

Và trước mặt là những gì yêu dấu

Hương đất đai như hơi thở nồng nàn

Hai giây tắt lại một giây sáng

Bình yên.

Tiêu đã chập

Chân vịt quay…

Tàu ở giữa tim luồng


Những người thợ thắp đèn không cô đơn

Đêm nay con tàu lại vào hải cảng

Đêm nay như bao đêm


Vẫn quen thuộc một dáng cò lặn lội

Cửa sông

giăng

những ngọn đèn…

 

Nam Triệu, 10/1985

 
 

 

Tạp chí Cửa Biển số 199,200 (1,2/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 198 (12/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 197 (10/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 196 (9/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 195 (8/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 194 (7/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 193 (6/2018)


Tạp chí Cửa Biển số 192 (5/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 191 (4/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 190 (3/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 189 (2/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 187 (10/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 186 (9/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 185 (8/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 184 (7/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 183 (6/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 182 (5/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 181 (4/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 180 (3/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 178,179 (1,2/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 177 (12/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 176 (11/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 175 (10/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 174 (9/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 173 (8/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 172 (7/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 171 (6/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 170 (5/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 169 (4/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 168 (3/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 166,167 (1,2/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 165 (12/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 164 (11/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 163 (10/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 162 (9/2015)