Bến cảng - Tranh Vũ Thanh Nghị

CLB hài hước

Hậu duệ của Cuội
Chọt Ngồi làm vua mãi cũng buồn chán, nên Cuội quyết định đi tìm một đệ tử xứng đáng để truyền ngôi. Tìm mãi mà không thấy được ai giỏi ngang, chứ khoan nói là hơn mình trong cái khoản lừa dối, nên Cuội rất buồn. Một...

 


Hiện có 28 khách Trực tuyến
Những người lính ngã xuống ở Hoàng Sa 1974

Nguyễn Hưng Hải

(Phú Thọ)

 

Những người lính ngã xuống ở Hoàng Sa năm 1974

Sinh ra ở bờ Nam cầu Hiền Lương sông Bến Hải

Cũng như những người lính ở bờ Bắc cây cầu, mỗi khi nhắc lại

Cái vĩ tuyến 17 một thời không ai có thể quên


Dù ở bờ Bắc hay bờ Nam thì Hoàng Sa vẫn là khúc ruột mềm

Là cương vực cõi bờ máu xương, nước mắt

Đây là tuyến đầu, nơi đối mặt đầu tiên với gió mùa Đông Bắc

Những người lính ở hai phía cây cầu cũng ý thức như nhau


Hai phía không yên trên một cây cầu

Khi Hoàng Sa có bão

Sự chia cắt hai miền không chia cắt được lòng người với đảo

Sông Bến Hải một dòng không thể tách làm đôi

Những người lính ngã xuống ở Hoàng Sa năm 1974

gánh sứ mệnh của cả hai bờ không tiếc tuổi 20

Không toan tính điều gì trong bão sóng

Mẹ ở phía bên nào của cây cầu thì cũng đều chết lặng

Tan nát cõi lòng khi bão cuốn con đi


Những người lính ngã xuống ở Hoàng Sa năm 1974 không nói gì

Cũng như những người lính ngã xuống dọc Trường Sơn, giờ chưa tìm thấy mộ

Dù là ở bờ Bắc hay bờ Nam thì cũng đều là con của mẹ

Cái vĩ tuyến 17 một thời khác với Hoàng Sa


Hoàng Sa

Hoàng Sa

Hoàng Sa là máu xương, nước mắt

Hoàng Sa là đất Việt

Bờ Bắc, bờ Nam cũng phải giữ gìn

Cầu Hiền Lương có thể tạm thời bị chia cắt

Nhưng không thể tạm thời để mặc Hoàng Sa

Trong bão xoay bốn mặt

Những người lính ngã xuống ở Hoàng Sa năm 1974 cho chúng ta thêm ý thức

Không thể đánh đổi xương máu ngàn đời lấy những thứ viển vông.

 
 

 

Tạp chí Cửa Biển số 199,200 (1,2/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 198 (12/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 197 (10/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 196 (9/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 195 (8/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 194 (7/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 193 (6/2018)


Tạp chí Cửa Biển số 192 (5/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 191 (4/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 190 (3/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 189 (2/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 187 (10/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 186 (9/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 185 (8/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 184 (7/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 183 (6/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 182 (5/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 181 (4/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 180 (3/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 178,179 (1,2/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 177 (12/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 176 (11/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 175 (10/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 174 (9/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 173 (8/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 172 (7/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 171 (6/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 170 (5/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 169 (4/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 168 (3/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 166,167 (1,2/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 165 (12/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 164 (11/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 163 (10/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 162 (9/2015)