Bến cảng - Tranh Vũ Thanh Nghị

CLB hài hước

Hậu duệ của Cuội
Chọt Ngồi làm vua mãi cũng buồn chán, nên Cuội quyết định đi tìm một đệ tử xứng đáng để truyền ngôi. Tìm mãi mà không thấy được ai giỏi ngang, chứ khoan nói là hơn mình trong cái khoản lừa dối, nên Cuội rất buồn. Một...

 


Hiện có 28 khách Trực tuyến
Giai điệu tháng tư

Nguyễn Ngọc Minh

(Thái Nguyên)

 

Ngày ấy vẫn về trong ký ức

Đem xâu vào chuỗi nhớ tháng tư

Hương bưởi hoa cau gối vào miền thức

Bạn bè đồng đội nẻo đường thời gian


Năm tháng ở rừng sốt rét Trường Sơn

Vẫn tựa lưng nhau truyền thêm hơi ấm

Sương khuya thấm mòn vai áo

Chiến trường đi mãi vào sâu


Manh vải choàng tín hiệu tìm nhau

Tia chớp trong đêm thành trời lửa đạn

Chất độc bom xăng cháy rừng khô cạn

Đuổi giặc tới cùng thần tốc tiến quân


Ngày cuối cùng kết thúc chiến tranh

Đô thành thưa im tiếng súng

Phút hòa bình đầu tiên khát vọng

Bài ca đại thắng vang lên


Đồng đội mình ai nghỉ lại vùng ven

Chặng đường không tên bờ khe sông suối

Các chị các anh bao năm chẳng nói

Tháng tư về và tiếp những tháng tư


Mùa hương buổi hoa cau

Lưng thơm vầng nhớ

Đồng đội ơi ngày xưa còn đó

Ta đón nhau về đất mẹ ngàn thương.

 
 

Tạp chí Cửa Biển số 201 (3/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 199,200 (1,2/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 198 (12/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 197 (10/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 196 (9/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 195 (8/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 194 (7/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 193 (6/2018)


Tạp chí Cửa Biển số 192 (5/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 191 (4/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 190 (3/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 189 (2/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 187 (10/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 186 (9/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 185 (8/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 184 (7/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 183 (6/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 182 (5/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 181 (4/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 180 (3/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 178,179 (1,2/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 177 (12/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 176 (11/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 175 (10/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 174 (9/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 173 (8/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 172 (7/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 171 (6/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 170 (5/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 169 (4/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 168 (3/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 166,167 (1,2/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 165 (12/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 164 (11/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 163 (10/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 162 (9/2015)