Bến cảng - Tranh Vũ Thanh Nghị

CLB hài hước

Hậu duệ của Cuội
Chọt Ngồi làm vua mãi cũng buồn chán, nên Cuội quyết định đi tìm một đệ tử xứng đáng để truyền ngôi. Tìm mãi mà không thấy được ai giỏi ngang, chứ khoan nói là hơn mình trong cái khoản lừa dối, nên Cuội rất buồn. Một...

 


Hiện có 11 khách Trực tuyến
Báu vật đầu xuân

Minh Quyền

Kính tặng nghệ nhân hát đúm Thủy Nguyên

 

Câu hát em nồng ấm trong anh

thương heo hút chất giọng quê đầm bãi

cơn bấc cuối đông giấu buồn lên bầu ngực

men rượu duyên tình mẹ ủ giêng hai


Dan díu cả đời tìm một bờ vai về hội đúm xuân

muốn giật tung khăn che mặt

lại sợ phai mài tám xoan Lập Lễ (1)

hạt gọa trắng ngần thơm nức triền sông


Câu hát ghẹo chia đôi thời gian

bởi trước ấy còn chông chênh bờ bãi

và sau ấy đã đèo bòng con nước

cái vạc văn thề... mắt mẹ đầy vơi.


Bay bổng giao duyên trời xuân từng đôi

câu hát đúm đu trăm năm tìm bạn

bay theo nhịp dướn huê tình

xin hội mở cơi trầu buông khăn Phục Phả(2)


Để câu hát đúm xuân trào lên bầu ngực

căng đầy hạt gạo tám xoan

cất giữ trọn đời... vẹn nguyên bát vật

đêm đêm con vạt ăn thề.

 

Xuân 2018

 

(1) Ba xã Phục Lễ, Phả Lễ, Lập Lễ (Thủy Nguyên, Hải Phòng) mở hội hát đúm đầu xuân hàng năm.

(2) Chữ đứng là tên các làn điệu hát đúm.

 
 

Tạp chí Cửa Biển số 201 (3/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 199,200 (1,2/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 198 (12/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 197 (10/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 196 (9/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 195 (8/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 194 (7/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 193 (6/2018)


Tạp chí Cửa Biển số 192 (5/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 191 (4/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 190 (3/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 189 (2/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 187 (10/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 186 (9/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 185 (8/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 184 (7/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 183 (6/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 182 (5/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 181 (4/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 180 (3/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 178,179 (1,2/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 177 (12/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 176 (11/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 175 (10/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 174 (9/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 173 (8/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 172 (7/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 171 (6/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 170 (5/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 169 (4/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 168 (3/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 166,167 (1,2/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 165 (12/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 164 (11/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 163 (10/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 162 (9/2015)