Bến cảng - Tranh Vũ Thanh Nghị

CLB hài hước

Hậu duệ của Cuội
Chọt Ngồi làm vua mãi cũng buồn chán, nên Cuội quyết định đi tìm một đệ tử xứng đáng để truyền ngôi. Tìm mãi mà không thấy được ai giỏi ngang, chứ khoan nói là hơn mình trong cái khoản lừa dối, nên Cuội rất buồn. Một...

 


Hiện có 19 khách Trực tuyến
Với Hải Phòng

Nguyễn Lâm Cẩn

 

Ơi sông Tam Bạc đừng trôi

Để ta vớt giọt mồ hôi bao đời

Chất lên cao đến tận trời

Thấm vào từng chữ, từng lời vua ban


Còi tầm rúc bến lầm than

Tiếng kêu thân phận, cơ hàn ngày xưa

Âm thanh đầy ắp nắng mưa

Ta nghe như thiếu như thừa thời gian

Tám Bính ơi!*


Hết cơ hàn?

Nguyên Hồng nước mắt còn chan vị đời?

Từng trang “Bỉ Vỏ” cất lời

Cứ như đào huyệt khắp nơi bần cùng!

 

Lắng nghe

Cầu Đất

Nhà Chung...

Nhỏ nhoi chân bước mà rung đất trời

Trạng Trình sấm?

Mạc lên ngôi?

Thanh đao cây kiếm sắc lời dân đen


Phượng chưa đốt lửa đỏ đèn

Vòm xanh mượt khoảng Nhà Kèn ta qua

Bao giờ phượng cháy đường hoa

Hải Phòng gọi nhớ

Lòng xa bồn chồn.

Hải Phòng 26/3/2017

 

* Nhân vật trong truyện “Bỉ Vỏ” của Nguyên Hồng

 
 

 

 

 

 

Tạp chí Cửa Biển số 201 (3/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 199,200 (1,2/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 198 (12/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 197 (10/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 196 (9/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 195 (8/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 194 (7/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 193 (6/2018)


Tạp chí Cửa Biển số 192 (5/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 191 (4/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 190 (3/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 189 (2/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 187 (10/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 186 (9/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 185 (8/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 184 (7/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 183 (6/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 182 (5/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 181 (4/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 180 (3/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 178,179 (1,2/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 177 (12/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 176 (11/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 175 (10/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 174 (9/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 173 (8/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 172 (7/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 171 (6/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 170 (5/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 169 (4/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 168 (3/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 166,167 (1,2/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 165 (12/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 164 (11/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 163 (10/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 162 (9/2015)