Bến cảng - Tranh Vũ Thanh Nghị

CLB hài hước

Hậu duệ của Cuội
Chọt Ngồi làm vua mãi cũng buồn chán, nên Cuội quyết định đi tìm một đệ tử xứng đáng để truyền ngôi. Tìm mãi mà không thấy được ai giỏi ngang, chứ khoan nói là hơn mình trong cái khoản lừa dối, nên Cuội rất buồn. Một...

 


Hiện có 1 khách Trực tuyến
Ghi tên anh trên trang đầu từng quyển vở

Anh Nguyễn Đức Cảnh ơi

Có một ngôi trường mang tên anh

Đồng chí Bí thư đầu tiên thành phố

Mỗi sớm trẻ thơ vai quàng khăn đỏ

Ghi tên anh trên trang đầu từng quyển vở

Như ghi tên trang trọng một con đường

Từng con đường anh dẫn tới đại dương

Sống hết mình, không hề mệt mỏi

Như anh, lúc ra đi còn bình tĩnh ngâm Kiều

Tập thể giáo viên ấp ủ tình yêu

Lấy cuộc đời anh làm nơi xuất phát

Trong từng giờ đến với trẻ thơ.

Từ nơi này lớp lớp đã đi ra

Ở nơi đâu cũng sống như ngọn lửa

Xứng đáng với anh, xứng đáng với quê nhà

Những đoàn khách tới đây

nhìn các em nhảy múa

Họ có thấy chăng lẽ

sống anh đang như hoa nở

Cùng trái tim rạo rực giữa trời xanh.

Mùa xuân về nhớ anh, nhớ các anh

Để lại mỗi ngôi trường cái tên truyền thống

Các anh sống, các anh còn mãi sống

Trong cuộc đời muôn lớp trẻ thơ.

 

VŨ HOÀNG LÂM

 
 

Tạp chí Cửa Biển số 206 (9/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 205 (7/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 204 (6/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 203 (5/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 202 (4/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 201 (3/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 199,200 (1,2/2019)

Tạp chí Cửa Biển số 198 (12/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 197 (10/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 196 (9/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 195 (8/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 194 (7/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 193 (6/2018)


Tạp chí Cửa Biển số 192 (5/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 191 (4/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 190 (3/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 189 (2/2018)

Tạp chí Cửa Biển số 187 (10/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 186 (9/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 185 (8/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 184 (7/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 183 (6/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 182 (5/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 181 (4/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 180 (3/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 178,179 (1,2/2017)

Tạp chí Cửa Biển số 177 (12/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 176 (11/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 175 (10/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 174 (9/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 173 (8/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 172 (7/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 171 (6/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 170 (5/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 169 (4/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 168 (3/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 166,167 (1,2/2016)

Tạp chí Cửa Biển số 165 (12/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 164 (11/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 163 (10/2015)

Tạp chí Cửa Biển số 162 (9/2015)